Klimaat- vs energiebeleid

Door wizzkizz op zondag 9 augustus 2009 20:50 - Reacties (10)
Categorie: Klimaat en energie, Views: 4.117

Dit is de eerste post in een serie blogposts over klimaat- en energiebeleid. In deze serie zal ik proberen om me te zoveel mogelijk te beperken tot feitelijke informatie en informatie die ik kan staven met bronmateriaal. Dit houdt ook in dat ik zoveel mogelijk probeer weg te blijven van alle emotie die rond dit onderwerp is ontstaan. Ook wil ik u alvast meedelen dat ik geen graad in de natuur- of scheikunde heb, waardoor deze serie geen natuurwetenschappelijke diepgang zal hebben. De doelgroep is meer de geïnteresseerde leek die zich serieus wil informeren over dit onderwerp dan mensen met een graad in de natuurwetenschappen, hoewel ik ook zeer geïnteresseerd ben in de mening van deze laatste groep.

Ik wil benadrukken dat mijn uitgangspunt is dat het overgrote deel van de mensen die zich over dit onderwerp uitlaten, het beste voorheeft met onze planeet en de homo sapiens. De discussie rondom dit onderwerp zouden we op een normale en nette manier moeten kunnen voeren. Ik wil de lezer die van plan is te reageren op (één van de) posts dan ook vragen in ieder geval dit uitgangspunt met mij te delen.

In de huidige debat over “anthropogenic global warming” ( AGW, de door de mens veroorzaakte opwarming van de aarde), lijkt het wel alsof de voorstanders van AGW (en allen die zijn beïnvloed door de film “An inconvenient truth” van Al Gore) aannemen dat de tegenstanders hiervan automatisch ook tegenstander zijn van een verantwoord energiebeleid. Dat de “sceptici” vinden dat we ongebreideld door kunnen gaan met het verstoken van fossiele brandstoffen, het huidige consumptieniveau van olie en gas best door mag stijgen, “groen” onzin is en er niets aan de hand is.

Wel, voor iedereen die dat denkt, heb ik nieuws. Misschien wel het beste voorbeeld hiervan is de oprichter van het Copenhagen Consensus Center, Bjørn Lomborg [1]. Verguisd door velen, een doorn in het oog van Al Gore en volgens Time Magazine één van de 100 mensen met de meeste invloed op aarde [2]. Zijn oplossing?
quote: Bjørn Lomborg [3]
De enige oplossing is zoals het altijd in de geschiedenis is gegaan. Nieuwe wetenschap, nieuwe technologie. We moeten geld stoppen in het onderzoek naar de tweede generatie biobrandstof, naar betere windmolens en slimmere zonnecellen. Daar moet je in investeren, niet in allerlei groene subsidies. Het geld moet naar het soort onderzoek dat ervoor zorgdraagt dat we in de toekomst zonnecellen krijgen die zo goedkoop zijn dat er geen subsidie meer nodig is. Zonnecellen die goedkoper zijn dan fossiele brandstoffen. Dan hoef je ook niet op China in te praten zoals nu gebeurt, dan gaat heel China vanzelf over op zonnecellen.
Ook in meer economisch-theoretische termen kunnen we stellen dat de claim van ecologisten over de ramp die zich over de mensheid aan het voltrekken is, voor wat de uitputting van de eindige hulpbronnen betreft niet steekhoudend is.

In het boek “The Ultimate Resource” (1981) beschrijft prof. Simon dat er een verschil is tussen natuurlijke en economische hulpbronnen. Natuurlijke hulpbronnen bestaan geheel los van de mens. Het zijn “potentiële hulpbronnen” en hebben daarom geen directe relatie met de economie. Voorbeelden hiervan zijn olie- en gasbronnen, maar ook vogels en herten. In de tijd van de Farao's zat er ook al olie in de grond (natuurlijke hulpbron), maar dat wisten ze niet en ze konden er ook niets mee, waardoor deze olie voor hen nutteloos was. Het had voor hen geen economische waarde dat er olie in de grond zat zogezegd.

Economische hulpbronnen daarentegen zijn natuurlijke hulpbronnen die wél door de mensen kunnen worden benut. Omdat de soort en grootte van de economische bronnen afhankelijk is van ontwikkelingen in de samenleving, is deze dus nooit een statisch gegeven. Vroeger behoorden vogels en herten tot de belangrijke economische hulpbronnen, omdat we daarvan afhankelijk waren voor ons voedsel en dus voor ons voortbestaan. Omdat we nu andere bronnen van voedsel hebben, hebben de vogels en herten om die reden niets meer van ons te duchten.
Hetzelfde geldt ook voor energiebronnen. Op dit moment zijn olie, gas, steenkool en uranium hiervoor onze voornaamste economische bron. Door technologische ontwikkelingen zouden deze vervangen kunnen worden door “oneindige” bronnen zoals zonlicht, wind, (getij)golven en door algen geproduceerde biodiesel.

Op dit moment is het nog niet haalbaar om al onze energie “duurzaam” op te wekken [4][5][6][7], maar door geld, wat nu naar subsidies van deze momenteel zeer onrendabel winbare bronnen van energie gaat, in verder onderzoek naar verbeteringen van techniek te steken, zouden we dat proces kunnen versnellen. En wanneer we onafhankelijk zijn van fossiele brandstoffen, kunnen we wat daarvan nog over is lekker in de grond laten zitten.

Het stenen tijdperk is niet door een gebrek aan stenen aan zijn einde gekomen, de ijzertijd niet door een gebrek aan ijzer, de bronstijd niet door een gebrek aan brons en onze beschaving zal niet door een gebrek aan olie ten onder gaan (vrij naar Bjørn Lomborg).

[1] http://www.copenhagenconsensus.com/
[2] http://www.time.com/time/...e/0,9171,993913-2,00.html
[3] citaat uit Elsevier Speciale Editie Klimaat, pagina 34
[4] http://www.vrom.nl/pagina.html?id=6985#a5
[5] http://www.energieportal....iet-duurzaam-is-5007.html
[6] http://www.vrom.nl/pagina.html?id=7543#a3
[7] http://www.pzc.nl/regio/z...jdeenergie-in-Zeeland.ece

Volgende: De fraude ontmaskerd 11-'09 De fraude ontmaskerd
Volgende: 12% NL vrouwen verkracht? 07-'09 12% NL vrouwen verkracht?

Reacties


Door Ari3, zondag 9 augustus 2009 22:17

De enige oplossing is zoals het altijd in de geschiedenis is gegaan. Nieuwe wetenschap, nieuwe technologie.

Kijk, hier gaat het meteen fout. De oplossing hoeft niet in techniek te zitten. Als we nu eerst eens de werkelijk oorzaake van de millieuproblemen onderkennen zijn.
A. De consumptie van grondstoffen met in het verlengde daarvan millieuvervuiling.
B. Het aantal mensen dat consumeert.

Het product van A en B is de hoeveel dat er vervuild wordt. Met minder mensen zal de vervuiling minder zijn. Het probleem bij de bron aanpassen zal inhouden een beleid te voeren die de wereldbevolking afbouwt in plaats van te laten toemen. Als je wereldbevolking afbouwt naar 1.5 miljard mensen is er op lange termijn geen noodzaak tot het nemen van millieumaatregelen.

Vooralsnog is de enige oplossing vanuit de politiek het belasten van consumptiegedrag (brandstofbelasting, vliegbelasting BPM, verwijderingsbijdrage, enz.). Allemaal voorbeelden van maatregelen die meteen teniet gedaan worden doordat de wereldbevolking ongeremd doorgroeit. Helaas vindt men onbeperkt kinderen fokken belangrijker dan een duurzaam leefmillieu.

Door Tweakers user Parabellum, zondag 9 augustus 2009 22:38

De schade heeft al plaatsgevonden en valt niet meer te repareren. Al sinds 1960 word er gewaarschuwd voor deze ontwikkeling in Amerika maar is altijd aan de kant geschoven en onderhevig geweest aan, je raad het al, geld.

De natuur brengt vanzelf weer orde op zaken en dat het mogenlijk het overgrote deel van de wereldbevolking uitroeid maakt de natuur niet zoveel uit. Maar dat is de schade aan land en zee. Wat een veel ergere schade is is de ecologische schade. Als de bijen morgen massaal uitsterven krijg je dat niet meer terug en je bent gelijk het belangrijkste van de motor op deze aarde kwijt, voedsel en de vele mooie plantjes en bomen die onze "menselijke" negatieve uitstoot niet meer omzetten in zuurstof ;)

@ Arc3 :

Het kinderen fokken is een probleem aan de ene kant van de wereld, aan de andere kant heb je een continent die al 60 jaar 25% van het energieverbuik voor zijn rekening neemt en daar nooit aan iets heeft willen veranderen. In dit geval, zowel de westerse wereld als de arme landen dragen hun steentje dus bij aan het probleem in mogelijk een evenredige proportie.

En zolang de mensheid bestaat bekommerd men zich meer om zichzelf dan om een ander. Zoalng daar geen verandering in komt zal er nooit iets veranderen. Een nieuwe ijstijd zal er komen en alle techniek en mensen op deze wereld houden dit niet tegen, dus pluk de dag en geniet zo lang het kan ;)

Door Grobbebol, maandag 10 augustus 2009 00:06

Bij het verzinnen van manieren om het verbruik van fossiele brandstoffen binnen de perken te houden, moet je wel een beetje realistisch proberen te blijven. De grootte van de wereldbevolking is inderdaad een probleem, maar je kunt niet even de wereldbevolking afbouwen naar 1,5 mrd mensen.

Op kortere termijn kun je proberen om apparaten energie-efficienter te maken en om de noodzaak om energieverbruikende apparaten te gebruiken te verminderen. Op langere termijn zul je toch echt naar het massale gebruik van duurzame energiebronnen toe moeten. Er is gewoon geen andere mogelijkheid.

Bij de ontwikkeling en invoering van duurzame energie zullen de overheden nog lange tijd een stimulerende rol moeten blijven spelen, maar naarmate fossiele energie schaarser wordt, zal die ook duurder worden, en zullen duurzame opties meer concurrerend worden. Dat zie je de laatste jaren al een beetje.

Door Tweakers user i-chat, maandag 10 augustus 2009 01:01

ijk, hier gaat het meteen fout. De oplossing hoeft niet in techniek te zitten. Als we nu eerst eens de werkelijk oorzaake van de millieuproblemen onderkennen zijn.
A. De consumptie van grondstoffen met in het verlengde daarvan millieuvervuiling.
B. Het aantal mensen dat consumeert.

wat jij fout noemt, wil ik nog wel betwisten, ik vind het behoorlijk kort door de bocht om deze stelling fout te noemen..

misschien zou je in een lab experiment het probleem kunnen oplossen door de consumptie te laten dalen - maar we hebben het hier over MENSEN, mensen die het nooit zouden accepteren dat ze er in levensstandaard op achteruit moeten. - en terecht. gezien het gemiddelde 'tussen arm en rijk' al niet hoog is...

een beter en menselijkere oplossing is dus zorgen dat je TOCH je erengie kunt blijven consumeren - zonder dat het je uitstoot gassen etc kost. - ook het consumeren van andere grondstoffen hoeft niet minder te worden (ALS - je de verwerking van het afval (recycling) kunt optimaliseren naar een rendement van tussen de 99.99% en de 99.9999^ %

Door Tweakers user batowhizz, maandag 10 augustus 2009 08:40

ga eens wat docu's zitten kijken over het ontstaan van de aarde en het komen en gaan van ijstijden en het tijdspad daarin

vraag jezelf eens af of dat wij als mens machtig genoeg zijn om ook maar een kans te maken om iets te veranderen in de natuur

als er drie vulkanen morgen uitbarsten dan is het hele global warming verhaal commerciele bullshit en gaan we een nieuwe ijstijd tegemoet

het gaat zoals de natuur bepaalt dat het gaat
wees gelukkig dat je in deze tijd mag leven

Door Tweakers user Faust, maandag 10 augustus 2009 08:58

Ik ben geen klimaatoloog, maar toch heb ik tot nu toe elke 'man made global warming' -aanhanger, ja zelfs nobelprijswinnaars, de mond weten te snoeren wanneer ik zei:

"Denk je echt dat die mammoetjagers, pussy documentaires gingen maken toen het ijs begon te smelten?"

De invloed van de mens is overrated op het klimaat.
Vervuiling? jep
Uitsterven diersoorten? (versnellen) jep.
Klimaat veranderen? gtfo :)

het probleem is: achterlijke mensen (lees: amerikanen).
Vervuiling begrijpen ze niet, of vinden ze niet belangrijk.
Het is natuurlijk vervelend als ik als toerist een mondkapje moet dragen voor smog op een bepaald tijdstip. Maar hier kunnen ze enkel iets aan doen wanneer je iets groters verzint: zoals global warming. Dan gaan mensen letten op hun vervuiling en gedrag.

Door Tweakers user wizzkizz, maandag 10 augustus 2009 10:15

@ de reacties die direct weer het klimaatverhaal/milieuproblemen (welke?) erbij halen:

De essentie van deze post: het energieverhaal en het klimaatverhaal is slechts zijdelings met elkaar verbonden, alléén daar waar het gaat over de effecten van het gebruik van fossiele energiebronnen op het klimaat dan wel milieu.
Probeer los te komen van de reflex om, als het over de schaarste van economische hulpbronnen gaat, direct het klimaat en (vermeende) milieuproblematiek erbij te betrekken.
Over het klimaatverhaal komt nog een aantal posts.
het probleem is: achterlijke mensen (lees: amerikanen).
Nou, de Amerikanen zijn dan wel de grootste energieverbruikers op deze planeet (energieverbruik, dus direct gerelateerd aan mijn post), de klimaathype is hoofdzakelijk een Europees verhaal. Pas sinds Obama begint het ook in de VS op politiek niveau aan invloed te winnen. Bush bijvoorbeeld was wat dat betreft redelijk nuchter.

[Reactie gewijzigd op maandag 10 augustus 2009 10:25]


Door Tweakers user -Niels-, maandag 10 augustus 2009 11:30

Wat ik verbazingwekkend vind is hoe weinig interesse en vooral geld er beschikbaar is voor kernfusie. ITER, de proefreactor die momenteel gebouwd word in Frankrijk door de EU, VS, Japan, China, Rusland, India en Z-Korea (dus eigenlijk bijna hele wereld) loopt vertraging op omdat er niet genoeg geld beschikbaar is. Wat kost de bouw dan wel niet? ruim ¤10mld over 10 jaar.

Dat is 1.5 jaar Nederlands budget voor ontwikkelingssamenwerking
Dat is minder dan 1 jaar uitgaven aan elektriciteit in Nederland.
Minder dan 1 jaar energiebelasting heffen op diezelfde elektriciteit.

En dan wordt het nu betaald door bijna de hele wereld, niet eens alleen Nederland en dan nog is het een probleem om geld te vinden....

Voor de mensen die niet bekend zijn met kernfusie, dit is de tegenovergestelde techniek van de kernsplijting zoals nu gebruikt wordt in kerncentrales.
Voordelen: geen gevaar voor een meltdown, geen radioactief afval, en t verstookt water ipv uranium (als in 1m3 water om Nederland een jaar van energie te voorzien).
Nadelen: het is niet zeker of het in de praktijk werkt.

Door Tweakers user SPee, maandag 10 augustus 2009 12:17

Bush was niet nuchter; hij vond het belangrijker dat de industrieën overeind bleven (dus geld).
En 'An Inconveneince Truth'/Al Gore maakt ook een fout in zijn interpretatie van de sheets. "Volgens onderzoek is gebleken dat de O2 level stijgt, de temperatuur 1cm/enkele jaren later stijgt." Enkel, daarbij 'vergeet' hij dat een cm op een as van een miljard jaar al gauw een miljoen jaar kan betekenen. Dus dat betekend dat de stijging van de O2 level over 1 miljard een stijging van de temperatuur is. Leven we wel zo lang ;)

Het probleem van het grootverbruik van de Amerikanen is hun prioriteit. Jaren was hun olie spotgoedkoop en lette dus niet op de kosten (ook niet bij het kopen van een auto). Daarom kochten ze zuipschuiten en verbruikte dus naar verhouding teveel. Ook is daar meer het imago "hoe groter, hoe beter". Dat zouden ze moeten veranderen.

Door Tweakers user Chilly_Willy, dinsdag 11 augustus 2009 20:00

Valt me op dat een aantal mensen hier Eugenics als een oplossing zien.

Kijk dit dan maar eens: http://video.google.nl/vi...a8trmUCg&q=eugenics&hl=en

Reageren is niet meer mogelijk